Ny arbetskraft ska lockas till skogen

Nu börjar skogsindustrin förbereda sig inför stora pensionsavgångar om fem till tio år. Södra skogsägarna har omkring 3000 anställda i södra Sverige, av dom är en tredjedel födda på 40-talet och om fem år kommer antalet pensionsavångar vara fördubblat.
Södra satsar nu på åtgärder både för att locka till sig unga medarbetare och för att få de äldre att stanna till pension, man försöker bland annat öka möjligheterna till fortsatt ubildning upp i åren.