Få olyckor trots halka under annandagen

Inga allvarligare olyckor på grund av halkan har inträffat i Göteborg i dag, enligt polis och SOS.
Det är halt på trottoarer och vägbanor, men olyckorna har inte varit fler än normalt. Såväl SMHI som vägverket varnar för underkylt regn och halka också under resten av dagen och i morgon.