Persontrafik på TGOJ bana

Det kan bli aktuellt med persontrafik på den gamla TGOJ-banan mellan Oxelösund och Eskilstuna igen - kommunledningarna i Nyköping och Oxelösund vill utreda frågan om regionaltågtrafik genom fem sörmländska kommuner
Dom fem kommunerna är Oxelösund, Nyköping, Flen, Katrineholm och Eskilstuna. En förutsättning är dock att Katrineholms och Flens kommuner är intresserade. Möjligheten till en förbindelse med Skavsta flygplats anses av kustkommunerna som en möjlig morot att locka inlandskommunerna med.