Radioaktiviteten högre än väntat

Tidigare radioaktivt material som friklassas för återanvändning kan innehålla mer än tio gånger så mycket radioaktivitet än som beräknat. Det visar en internationell studie som bland annat undersökt material ute på Studsvik.
Studien visar på stora svårigheter att beräkna hur mycket radioaktivitet som kan finnas kvar i ett material som friklassas för återanvändning inom metallindustrin. Friklassningen regleras av gränsvärden för hur stora stråldoser som olika material beräknas ge upphov till i olika led i återvinningskedjan. Undersökningen har bland annat tittat på bränsleställ från ett kärnkraftverk som smälts ned i Studsvik Radwastes anläggning. Dom strålnivåer som personalen utsattes för i arbetet jämfördes med beräknade värden och undersökningen konstaterar att sammanlagt fem olika arbetsmoment gav mätbar stråldos till dom anställda som hanterade materialet. Studien visar också att den verkliga dosen som dom anställda utsattes för varierade från åtta gånger mindre till 12 gånger större än dom beräknade värdena. Statens strålskyddsinstitut, SSI, drar slutsatsen att även när erfarna experter beräknar externa stråldoser så kan det blir stora fel i beräkningarna. Därför tvingas myndigheterna till en stor säkerhetsmarginal vid beräkning av friklassningsgränser. Internationella atomenergiorganet IAEAs rekomendationer är att ingen individ ska få en stråldos som övesrskrider några tiondels mikrosievert per år till följd av friklassat material.