Ungdomars psykiska ohälsa glöms

En första större utredning om landets ungdomsmottagningar visar att de skulle behöva koncentrera sig mer på ungdomars psykiska hälsa. Det gäller bland annat i Värmland.
En ny första större undersökning gjord för Värmlands läns landsting visar att landets ungdomsmottagningar fokuserar för mycket på sex och samlevnad och preventivmedelsrådgivning och att det finns vissa centrala brister. Enligt rapportförfattaren, Anna Stina Henriksson, handlar det främst om ungdomars psykiska hälsa som borde prioriteras mer: – Det blir inte den här mötesplatsen mellan olika perspektiv som man drömmer om som skrivs om i till exempel Barnpsykiatriutredning. Det finns förväntningar om att man ska bygga ut ungdomsmottagningen så det är jättestora förändringar som måste göras, säger hon. Handlar om pengar Det finns alltså ingen lag som reglerar vad en ungdomsmottagning ska erbjuda. Det är upp till respektive kommun och landsting, som driver verksamheten. Oftast handlar det om vad man ekonomiskt har råd att göra. Psykoterapeuten Gullbritt Rahm som arbetar halvtid på ungdomsmottagningen Druvan i Karlstad, tycker att just ungdomsmottagningarna vore bra att satsa på eftersom de ofta är lättillgängliga. - Man har dragit ner inom skolhälsovården och det visar sig inom barnpsykiatrin där är köerna väldigt långa. Då när det blir en extra resurs som det här är så fylls den på. Att man ska få träffa någon att prata med när man vill hitta en förändring i sitt liv, det tycker jag hör hemma på ungdomsmottagningen. – Jag tycker man ska ha en sådan lågtröskelverksamhet där man ska få göra det, säger hon.
Helena Jansson