Brister i hantering av remisser

Det finns uppenbara brister i hanteringen av remisser inom sjukvården. Viktiga besked och provsvar blir liggande onödigt länge, och det kan få allvarliga konsekvenser för patienterna. Det säger Socialstyrelsens Marita Kalner som granskar hur de stora sjukhusen i Stockholm och Gotland sköter sina remisser.
– Det var en gammal man som ramlat och skadat sig i bröstkorgen och kom till en akutmottagning. Där fick han bland annat en röntgenundersökning, och då såg man att han hade en förändring på lungan som behövdes följa upp på hans vårdcentral, säger Marita Kalner, Socialstyrelsen. – Då skrev akutläkaren en remiss och informerade patienten. När mannen kom till sin vårdcentral gjordes alla undersökningar utom lungröntgen, eftersom patienten mådde bättre och det verkade onödigt. Men efter en tid kom han in igen, nu mycket sämre. – Och när man följer upp detta visar det sig att han har cancer. När vi utreder ärendet så finner vi att remissen låg kvar i journalen på sjukhuset. Den hade aldrig kommit fram till vårdcentralen, säger Marita Kalner. Marita Kalner kan inte svara på hur vanligt det är att remisser och provsvar blir liggande.Men i en av hennes undersökningar visade det sig att nästan en tredjedel av sjukvårdsenheterna saknade rutiner för hur man skulle ta hand om remisser. Det här är särskilt allvarligt i vissa fall, anser hon. Till exempel när det gäller misstänkt cancersjukdom, eller äldre patienter med minnesproblem. De flesta kliniker som nu fått påpekanden från Socialstyrelsen har omedelbart förändrat sina system och infört nya rutiner. Och det är precis vad Socialstyrelsen vill. – Vi vill att det ska finnas rutiner för att hantera remisser och provsvar på sjukhusen. En säker hantering så patienter inte kommer i fara, säger Marita Kalner, handläggare vid Socialstyrelsen.
Anna Larsson