Tortyrmetoder mot terrorfångar

USA använder omänskliga och ibland olagliga metoder för att förhöra fångar i kriget mot terrorismen. Det rapporterar tidningen Washington Post. Vissa fångar har också överlämnats för förhör, till länder vars tortyrmetoder dokumenterats och kritiserats av USA.
Officiellt fördömer USA tortyr som förhörsmetod. Men i kriget mot terrorismen är våld mot krigsfångar både försvarligt och nödvändigt, säger säkerhetskällor till Washington Post. Om man inte kränker en fånges mänskliga rättigheter har man antagligen inte gjort sitt jobb, säger en källa. De omänskliga metoder USA sägs använda, består framförallt i: • att beröva fångar sömn • att bombardera dem med skarpt ljus dygnet runt • att tvinga dem att stå upp med svarta huvor eller knäböja i små obekväma utrymmen, Till exempel inuti en container på flygbasen Bagram i Afghanistan. De fångar som samarbetar belönas med respekt, kulturell finkänslighet som det heter, pengar, och låtsad vänskap från förhörsledaren. Sedan kriget mot terrorismen inleddes har USA gripit över 3 000 misstänkta runt om i världen. 600 av dessa har förts till Guantanamobasen på Kuba. Men de övriga fångarna finns utspridda över världen på hemliga platser, utom räckhåll för juridiska processer, advokater, människorättsorganisationer och journalister. Ofta förhörs de av länder vars metoder är betydligt brutalare än USA:s. Länder som inte bara berövar sina fångar sömn, utan också använder droger, våld och hot om repressalier mot familjemedlemmar. Till exempel Egypten, Jordanien och Marocko, som varje år kritiseras av USA för sina brott mot mänskliga rättigheter och sina ökända tortyrmetoder. En av Washington Posts källor säger: ”Vi bankar inte skiten ur fångarna, men vi överlämnar dem till länder som gör det.”
Cecilia Uddén, New Orleans