Risker i sjukvårdens remisshantering

Det finns uppenbara risker i hanteringen av remisser inom sjukvården i Stockholmsområdet, visar en pågående undersökning vid Socialstyrelsen.
Viktiga bedömningar och provsvar blir liggande onödigt länge, vilket kan få allvarliga konsekvenser för patienterna. Nästan en tredjedel av sjukvårdsenheterna i undersökningen saknade rutiner för hur remisser ska hanteras, enligt handläggare Marita Kalner vid Socialstyrelsen tillsynsenhet i Stockholm. I ett fall missade vårdcentralen att röntga en man med misstänkt lungcancer eftersom remissen aldrig kom fram.