Erdogan närmare regeringen

Nationalförsamlingen i Ankara röstade sent på annandagen för andra gången igenom ändringar i författningen, som bland annat ska göra det möjligt för AKP-ledaren Tayyip Erdogan att bli premiärminister.
AKP-partiet vann parlamentsvalet i höstas. Eftersom Erdogan tidigare har dömts för politiska brott kunde han själv inte väljas in och bli premiärminister. Efter den första omröstningen i parlamentet för ett par veckor sedan lade Turkiets president Ahmed Sezer in sitt veto mot den av ändringarna som direkt gäller Erdogan. Sezer motiverade sitt nej med att han inte vill ändra landets grundlag för att gynna en enskild person. Presidenten kan inte på nytt använda sin vetomakt, utan måste nu vända sej till författningsdomstolen eller kräva en folkomröstning om han inte heller den här gången accepterar parlamentets beslut.