Bergslagsflaggan patenterad

Patent och registreringsverket har i dag gett klartecken för Bergslagsflaggan i färgerna blått, grönt, orange, svart och gult. Detta trots att både Riksarkivet och Statsheraldikern mottsatt sig flaggan.

Bergslagsflaggan är skapad av Björn Thärnström som har en stuga i Lindesbergstrakten. Flaggan har fem färger, ett gult kors, precis som svenska flaggan, men de fyra fälten runt korset har varsin färg: blått, grönt, orange och svart.

Riksantikvarieämbetet hade flera invändningar mot flaggan. Bland annat menade man att Bergslagen är ett alltför otydligt begrepp, det är inte helt klart vilket område det handlar om, och därför kan man ifrågasätta om den behövs. Riksantikvarieämbetet menar att man i stället kan använda de officiella landskapsflaggorna, som är det kulturarv som ska brukas. Men Björn Thärnström, skaparen av Bergslagsflaggan håller inte med.