Kraftig höjning av fjärrvärmetaxorna

Det är inte bara skatten som höjs i många kommuner efter årsskiftet. Delar av den kommunala servicen kommer också bli dyrare. För exempelvis de som bor i Lund och Lomma höjs el- och fjärrvärmepriserna kraftigt.
Fjärrvärmen i Lomma har under de senaste fyra åren höjts mest i Skåne med 30 procent. I Lund har avgiften ökat 26 procent. Det kan jämföras med att den stått helt stilla i vissa kommuner. Det visar en undersökning som Fastighetsägarna Syd låtit göra. – Bland 46 kommuner är Lunds energi de som har höjt priserna mest och det gäller framför allt fjärrvärmepriserna, säger Nils-Göran Larsson, VD Fastighetsägarna Syd. Ytterligare höjning oskälig Efter årsskiftet kommer ytterligare en prisökning med 8-9 procent i Lund och Lomma. Fastighetsägarna Syd menar att höjningarna är oskäliga. Det är Lunds Energi som säljer fjärrvärme i de båda kommunerna och Fastighetsägarna Syd kräver att företaget ska redovisa öppet hur man räknar och förklara prishöjningarna. Felaktiga taxor? – Vi misstänker att man kalkylerar fel, eftersom prishöjningen rimligen skall baseras på bränslekostnaden och den utgör cirka 40-50 procent av det utdebiterade priset. Enligt vår uppfattning höjer de även på kostnadsslag som kapitalkostnader, drift och underhåll, säger Nils-Göran Larsson. Lund försvarar höjningen Men Lennart Lindeberg, som är Vd för Lunds Energi säger att prishöjningarna är nödvändiga. - Vi har höjt priserna under den här perioden med den kostnadshöjning vi haft för våra insatsvaror, som är naturgas och el. Att Lunds Energi har höjt priserna mest i jämfört med andra elbolag i Skåne, beror enligt Lennart Lindeberg på att Lunds Energi tidigare haft ett lågt prisläge. Även bränslemixen skiljer sig, menar han. - De som har haft biobränsle har hittills varit gynnade. Vi har el och naturgas och naturgasen prisätts i förhållande till oljan, vilket lett till en större prisöknig för vår del. Lomma dyrast I Lomma höjer Lunds energi priset med 30% och i Lund med 26%. Vid årsskiftet kommer de boende i de två kommunerna känna av ytterligare en prisökning. Samtidigt höjs också elpriset. I dag är Lunds Energis standardpris på el 65,40 öre per kwh och efter nyår kommer det ligga på 99,90 öre. Alltså nästan en krona per kwh. - Det vi drabbas av vid det här årskiftet är att skatterna höjs dramatiskt. Regeringen har bestämt att det ska vara en skatteväxling. Vi är stora elkonsumenter och de höjda elpriserna gör oss utsatta i den här situationen.
Louise Nilsson