Få invandrare på maktpositioner

Trots att Östergötland har många invandrare är det bara tre höga tjänstemän eller politiker i länets kommuner som har utländsk bakgrund. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Östergötland gjort.
Det finns ett fåtal politiker med invandrarbakgrund i kommunernas kommunfullmäktige, men högre upp i hierarkin är det sämre. Att det finns representanter för olika invandrargrupper på maktpositioner är inte bara en fråga om demokrati. Hasiba Cacan kom till Sverige från Bosnien och bor numera i Norrköping. Hon tror att det är viktigt för de personer med utländsk bakgrund som känner sig utanför i det svenska samhället att man ser andra personer med utländsk bakgrund i alla delar av samhället. Partiernas ''varannan damernas policy'' har gjort att andelen kvinnor i landets kommunfullmäktige har ökat markant. Margareta Winberg har också annonserat lagstadgad könskvotering i näringslivets styrelser om inte jämställdheten blir bättre. Men faktum är att det bara finns en enda person med utländsk bakgrund, en förvaltningschef, som har en maktposition i Linköpings kommun. Norrköpings kommun har inte svarat på vår enkät men situationen är antagligen inte mycket bättre där. Magnus Dahlstedt, statsvetare på Linköpings universitet, varnar för att det finns fallgropar. Det gäller för partierna att se upp när de rekryterar folk med utländsk bakgrund. Han baserar sin forskning på intervjuer med folk som har utländsk bakgrund och han har hos vissa människor märkt en kritik mot de partier som har representanter med utländsk bakgrund.