Länsstyrelsen får kritik

Länsstyrelsen får hård kritik från jordbruksverket i en preliminärrapport om handläggning av ett enskilt eu-stöd.
Rapporten behandlar det stöd som betalats ut till en lantbrukare i Nyköping för investering i en halmbränslepanna. Enligt jordbruksverket uppvisar länsstyrelsens kontroll inför utbetalningen på flera stora brister och det kan enligt verket inte uteslutas att pengar betalats ut på felaktiga grunder. Enligt jordbruksverket kan det dessutom vara svårt att i efterhand avgöra detta i sak.