Få homosexuella registrerar partnerskap

Det är inte många som utnyttjat möjligheten att ingå partnerskap sedan lagen infördes vid årskiftet 1995. Enligt SCBs, Statiska centralbyrån, statistik för år 2001 valde bara 5 par i Småland och Blekinge regionen att registrera sitt partnerskap.