Höjda VA-taxor i Trosa

Trosa kommun kommer att höja avgiften för Vatten och Avlopp med 12 procent nästa år. Enligt en enkätundersökning som Sveriges Radio gjort så är det den kraftigaste höjningen av VA-taxan bland alla kommuner i Sörmland.
I de flesta Sörmländska kommunerna kommer invånarna få finna sig i en mängd olika höjningar från och med nästa år. En enkätundersökning som Sveriges Radio gjort bland de sörmländska kommunerna visar att Oxelösunds kommun till exempel har beslutat att höja nästan samtliga taxor. Det blir höjd parkeringsavgift till exempel. I Katrineholm så höjs hyrorna och avgifterna för användningen av kommunens lokaler och fritidsanläggningar och i Eskilstuna blir fjärrvärmen dyrare. Trosa står för den största höjningen av VA-taxan. Kommunen har nämligen investerat 26 miljoner i våtmarker, och den 12-procentiga höjningen är skälig, tycker den tekniska ingenjören på Trosa kommun, Mats Persson.