Stressexpert ska leda Vara kommuns personal

Vara kommun är ju kommunen som skickade de kommunanställda på en resa till Mallorca för minska sjukskrivningarna.
Resorna gav inte det resultat kommunen hoppats så nu provas ett nytt grepp - en expert på utbrändhet blir ordförande i personalnämnden och det blir han som får uppdraget att minska sjukskrivningarna.
Experten heter Gert Ohlsson och är stressterapeut och författare.
Vara har idag runt 100 anställda som är långtidssjukskrivna, merparten på grund av stressrelaterade sjukdomar - som ett troligt resultat av gnetapolitiken under det ekonomiskt hårt ansträngda 90-talet då de anställda fick slita hårt med bristfälliga resurser. Nu mår ekonomin bra och de anställda dåligt. Och trots satsningar som de spektakulära Mallorcaresorna så fortsätter sjukfrånvaron att vara hög så Ohlssons kunskaper i ämnet stresshantering känns angelägna. -Jag ser det som att jag får möjlighet att få pröva vad man kan göra som politiker när man ser att det finns som ett problem och vet en hel del om vad det beror på, säger Gert Ohlsson (fp).