Karlskogas BO slutar

Vid årskiftet slutar Karlskoga kommuns satsning på en Barnombudsman. Solveig Nilsson som haft tjänsten under de tre år den funnits säger att hon är mest nöjd med att ungdomar nu får möjlighet att träffa politiker före kommunfullmäktiges sammanträden och att kommunens mål när det gäller barn skrivs in i budgeten vilket gör det möjligt att efteråt se hur väl målen blev uppfyllda.
Solveig Nilsson säger också att hon tror att det finns en vilja hos politikerna att prioritera barn och ungdomar, men att politikerna fortfarande ofta glömmer bort att fråga vad barnen tycker.