Varannan lastbil underkänns av Bilbesiktningen

Nästan hälften av alla lastbilar underkänns vid besiktningen. I Örebro län underkändes 49 procent av lastbilarna under årets första sex månader. Det vanligaste felet är dåliga bromsar. En tredjedel av de undersökta fordonen hade så dåliga bromsar att fordonet underkändes med krav på efterkontroll.