Fallolyckor vanligt bland äldre

Antalet allvarliga fallolyckor bland äldre minskade något i Västmanland under förra året jämfört med året före, det visar en undersökning från Räddningsverket. Men sett över längre tid ökar antalet fallolyckor bland äldre.
2001 fick var 702 personer över åttio år i Västmanland sjukhusvård på grund av de fallit. Året före var samma siffra 707 personer och 1991 546 personer. Varje år dör ungefär 800 personer över 80 år till följd av falloyckor. I trafiken omkommer omkring 600 personer per år. I hela landet inträffade 25 900 allvarliga fallolyckor år 2001. Räddningsverket befarar att antalet kommer att öka till 45 000 inom 25 år om ingenting görs. - Det mänskliga lidandet är omfattande och kostnaderna kommer att skena i takt med att befolkningen blir äldre, säger Jan Schyllander, utredare på Räddningesverket och NCO, Nationellt Centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor.