Forskning för bättre äldrevård

Ett treårigt forskningsprojekt bland äldre pågår i Solna. Forskarna ska noggrant undersöka äldre personer som misstänks vara undernärda och sedan sätta in behandlingsprogram som omfattar både medicinering, motion och mat.
Just nu undersöks en grupp 75-åringar som sedan får skräddarsydda behandlingsprogram. Målet för projektet är att vården av äldre personer ska bli bättre och att gamla ska få en mer sammanhållen behandling.