Stora skillnader i hyreshöjningar

Blekinge har jämfört med Jönköpings län, nästan dubbelt så höga hyreshöjningar mellan 1997 och 2002.
Hyran för en trerummare i Blekinge har ökat med drygt 240 kronor och Ene Nuter Karlsson som är föhadlingsansvarig på Hyresgästföreningen i Småland och Blekinge, tror att det kan bli ganska tuffa hyreshöjningar i framtiden. Framför allt är det i Karlskrona som hyrorna kan komma att dra iväg eftersom höjningarna de senaste åren har varit mycket små och kommunen börjar vill få ut vinst av det kommunägda bostadsbolaget.