Få skadeståndsdömda betalar

Mer än var tredje person som döms att betala skadestånd betalar inte för sig. Det visar siffror från Kronofogdemyndigheten i Blekinge.
Av totalt 171 domar har drygt 40 dömda betalat eller börjat betala skadeståndet. Nära 60 personer har inte betalat till de drabbade. I de övriga fallen kan betalningen ha gjorts upp mellan den dömde och den drabbade, eller så har skadeståndet aldrig krävts in av den drabbade.