Änder varnar om influensa

Under vintern har Ottenby fågelstation satsat på att undersöka de gräsänder som övervintrar vid Ölands östkust. Bland annat tar man prover för att ta reda på vilka influensastammar änderna bär på.
Änderna har med sig kampylobakter från sommarvistelsen på ryska tundran där de möter änder som övrvintrar i andra länder, till exempel Kina och genom att studera fåglarna här kan man se vilken influensa som kan vara på väg att bryta ut.