Gotlänningarna bäst på billiga läkemedel

Gotlänningarna är bäst i landet på att följa läkemedelslistan, det vill säga att välja ett billigare läkemedel framför det dyrare. Det visar en kartläggning som gjorts av Örebro landsting.
Sex olika typer av läkemedel undersöktes och Gotland var i samtliga fall det län som valde det billigaste alternatIvet. -Det här är glädjande, säger Franz Rücker, ordförande för läkemedelskommitten på Gotland. Arbetet med att få ner kostnaderna för läkemedel fortsätter. Sedan första oktober byter Apoteket ut vissa dyrare originalläkemedel mot billigare läkemedel. Trots arbetet med att minska läkemedelskostnaderna kommer de att öka med 20 miljoner kronor på ön under de närmaste två åren.