Läkare varnas efter sen borreliadiagnos

Två läkare vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Orsaken är att de ska ha brustit i handläggningen och därmed försenat diagnosen för en 49-årig man som visade sig ha borrelia.

En tredje läkare får en erinran av ansvarsnämnden.