Regeringen utreder processen för skuldsanering

Regeringen vill utreda hur processen för att få skuldsanering kan förenklas. I dag får den som har stora skulder och söker skuldsanering får vänta alltför länge på besked.
En av de som drabbats är Margareta i Västerås, som först när hon fick brev från kronofogden förstod att hon behövde hjälp att klara av sina skulder. För henne tog det ett och ett halvt år från det att hon hörde av sig till budgetrådgivarna till tingsrättens beslut att bevilja skuldsaneringen. Och det är inget ovanligt. Regeringen ska nu se över den här hanteringen. Lagen säger till exempel att man först måste förhandla själv med bankerna, innan staten gör ett försök, men det är en för många helt omöjligt att lyckas i en sån förhandling, säger budgetrådgivaren Åke Larsson i Västerås, till P4 Västmanland. Det går inte att förutspå hur skuldsaneringen kommer att förändras efter utredningen, regeringens utredare har fått väldigt fria händer. Men Åke Larsson tycker att det i framtiden borde bli möjligt att frångå kravet på fem års betalningsperiod.