Kommunerna höjer taxor

Det blir dyrare att bo nästa år. Utöver hyreshöjningar och höjda elpriser kan många räkna med höjda taxor och höjd skatt. Det visar den kartläggning som Ekoredaktionen och Radio Väst har gjort.
Två kommuner höjer skatten, tio höjer va-taxan, tolv höjer renhållningstaxan och tio höjer båda taxorna. Åmål är i en klass för sig. Där får invånarna höjd skatt, dyrare vatten och dyrare sophämtning. I Åmål har kommunfullmäktige beslutat om en skattehöjning på 35 öre eller cirka 550 kronor om året vid en inkomst på 15.000 kronor. Den fasta avgiften i Va-taxan ökar med 3,1 procent -och sophämtmingen blir mycket dyrare. Taxan åker upp med 19,1 procent. Och om vi tar ett typfall -ett hushåll som har ett 140 liters kärl och får det tömt var 14;e dag -ja då ökar årsavgiften från 670 till 799 kronor. Skattehöjning blir det också i Bengtsfors, den kraftigaste i vårt område med 55 öre. Det innebär bortåt 800 kronor mer i skatt om året. Det blir också en mycket kraftig höjning av sophämtningstaxan. Den fasta årsagiften för villor höjs från 355 till 1.100 kronor -en tredubbling alltså. Däremot sänks avgiften per tömning för en 190 liters soptunna från 49 till 40 kronor.