Blomma sprider sina gener tack vare likstank

Genom att härma ödören av ruttnande hästkadaver lockar Helicodiceros muscivorus - en blomma som växer på småöarna utanför Sardinien och Korsica - till sig spyflugor som bär deras pollen vidare.
Det är forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som studerat den kemiska sammansättningen i den aktuella blommans lukt - en coctail av odörer som nästan perfekt lyckas efterlikna stanken av ett ruttnande hästkadaver - spyflugans favoritmiljö för äggläggning. Blomman har inget matnyttigt att erbjuda spyflugorna, men genom ett av naturens mest imponerande imitationsnummer luras flugorna att jobba gratis som pollinerare - de kan helt enkelt inte skilja blommans lukt från ett äkta kadaver. Källa: Amerikanska vetenskapsakademins tidskrift.