TV-program om valstugerasism friades

TV-programmet Uppdrag gransknings avslöjande om rasister i svenska valstugor friades i Granskningsnämnden för radio och TV. Enligt granskningsnämnden uppfylldes kravet på opartiskhet i princip fullt ut av reportrarna så långt det var möjligt.