Fallolyckor ökar bland Skånes äldre

Fallolyckor bland äldre ökar. Det visar en undersökning gjord av Räddningsverket. Förra året fick mer än 3.000 skåningar vård på grund av fallolyckor.
- I och med att antalet äldre ökar i samhället kommer det bli betydligt större belastning på sjukvården, säger Jan Schyllander som är utredare på Räddningsverket. förra året dog 800 personer i Sverige av fallolyckor och Jan Schyllander tror att olyckorna ökar på grund av att äldre är mer ensamma idag. - En anledning kan vara medicinering, man kanske tar mer lugnande medel och då blir man lite skakig, en annan kan vara att man lever ett mer stillasittande liv, ser mer på TV och det innebär att man rör sig på ett sämre sätt. Enligt Jan Schyllander skulle det hjälpa om de äldre, deras anhöriga och vårdpersonalen gjordes mer uppmärksamma på att det här är ett problem. - Bara man vet om detta tror jag att man skulle kunna åstadkomma en hel del, säger han.