Svåra fallolyckor ökar bland äldre

Antalet allvarliga olyckor minskar för i stort sett alla grupper i samhället - utom för en grupp, de äldre. Det är framförallt allvarliga fallolyckor som ökar bland äldre över 80 år. Det visar en undersökning som Räddningsverket och Nationellt Centrum för erfarenhetsåterföring, NCO, har gjort.
I hälften av länets kommuner ökade antalet fallolyckor bland äldre och i hälften minskade de. I de kommuner där fallolyckorna minskade var minskningen liten. Däremot var ökningen större i de kommunen där fler äldre skadade sig allvarligt i fallolyckor. I Arjeplog, Överkalix, Kalix, Piteå, Luleå, Älvsbyn och Gällivare ökade antalet fallolyckor för personer över 80 år. I till exempel Överkalix kommun nästan fördubblades antalet olyckor. Som en jämförelse kan sägas att det totalt dör omkring 600 personer varje år i trafiken, men bara i gruppen 80 år och äldre så dör cirka 800 personer varje år i fallolyckor. Nu vill räddningsverket att det införs en motsvarighet till barnsäkerhetsdelegationen, en äldredelegation. - Vi måste samordna resurserna annars kommer olyckorna bara att öka i antal, säger Jan Schyllander på Räddningsverket.