Försök att behandla social fobi över Internet

En forkargrupp vid institutionen för psykologi i Uppsala kommer under våren inleda ett försök att behandla social ångest och fobi via nätet.
Fördelarna med den här typen av behandling är att man kan nå fler behövande. Social fobi är när rädslan för att stå i fokus för andras uppmärksamhet blir ett hinder i det dagliga livet. I behandlingen ska man kombinera ett internet-administrerat självhjälpsprogram med gruppträffar. Studien är den första i sitt slag i världen.