Förklaring till Håbos överskott

Kommunalrådet Agneta Hägglund var en stark orsak till att Håbo kommun lyckades vända sitt stora underskott i budgeten till ett överskott. Det konstateras i en ny rapport.
Efter att länge ha haft stora budgetunderskott fick Håbo tillsammans med 35 andra kommuner hjälp av kommundelegationen för att få ekonomin i ordning. Men det vara bara fem av komunerna som verkligen klarade av att få ekonomin i balans. En av dem var Håbo. Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet har genom att intervjua politiker och tjänstemän undersökt vad det var som gjorde att vissa kommuner klarade det, medan andra misslyckades. Utredningen konstaterar, enligt Enköpingsposten, att alla de här kommunerna hade uppfattningen att man kunde låta bli att balansera ekonomin eftersom det var statens utjämningssystem. Och när det gäller Håbo så framgår det i intervjuerna att det saknades en långsiktig ekonomisk politik under 90-talet. Det som sedan blev en vändpunkt var när bankerna på våren 2000 inte längre beviljade kommunen lån. En annan del av förklaringen till att Håbo fick ordning på ekonomin var, enligt rapporten, att Agneta Hägglund tillträdde som nytt kommunalråd vid årskkiften 2000-2001. Enligt intervjuerna var hennes budskap om att ekonomin måste balanseras och att man inte kan låta bli med det bara för att man inte tycker om utjämningsystemet, mycket tydligt.