Inga kommuner nappade på handikappsamordning

Ingen av Sjuhäradskommunerna har gått med i regionens samarbete för att förbättra för handikappade. Det handlar om att göra offentliga platser tillgängliga för personer med olika funktionshinder, och att handikappanpassa kollektivtrafiken.
Nästa år är det Europeiskat handikappår, och då har Västra Götalandsregionens handikappkommitté försökt få igång ett samarbete för att spara pengar och tid för kommunerna. Men från Sjuhärad kom ingen på informationsmötet i december.