Kortare vårdköer med digital röntgen

Snabbare behandling, kortare vårdköer och mindre belastning på miljön. Det blir följden av att Västra Götalandsregionen som första landsting i landet inför digital röntgen på samtliga sjukhus. Det betyder att läkarna i framtiden plockar upp en bild på sin dataskärm istället för att studera en röntgenplåt.
Det här ska spara både miljö och tid. Patienter kan bli röntgade på ett sjuhkus och sedan få diagnos och behandling på vilket sjukhus som helst i regionen. Runt 2005 ska hela systemet vara utbyggt - och för patienterna utlovas kortare vårdköer.