Fortsatt skjutning på Ravlunda

Militären får fortsätta skjuta på Ravlunda skjutfält på Österlen i Skåne, det har miljödomstolen beslutat. De ortsbor som ville stoppa skjutandet, liksom Kristianstad kommun, fick inte sin vilja igenom. Miljödomstolen tycker visserligen att ljudet stör mycket, men att skjutövningarna är av stort allmänintresse. Militären ska utreda om det går att flytta övningarna till andra delar av fältet så att de stör mindre. Det blir inte tillåtet att skjuta från 1 maj till 31 juli.