Ännu en rysk general avskedad

Ytterligare en hög general med direkt ansvar för kriget i Tjetjenien har avskedats. Den har gången gäller det chefen for de ryska gränstrupperna, general Jevgenij Bolovichin.
Han avskedades redan för två veckor sedan, men det ar först nu som det blivit offentligt. Gränstrupperna är direkt inblandade i Tjetjenien-kriget genom att de patrullerar gränsen mot bland annat Georgien, där ryska myndigheterna hävdar att rebellerna har baser. Trosjev fick sparken För drygt en vecka sedan fick den högste befälhavaren för trupperna i Tjetjenien, general Gennadij Trosjev, sparken. Han utnämndes till befälhavare i Sibirien, en klar degradering. När han protesterade offentligt avskedades han och det är nu oklart om han får någon ny post. Trosjev har varit en extrem hök, och när han avskedades spekulerades det i om de politiska myndigheterna kanske ville ha en mjukare linje. Men efter det har president Vladimir Putin återigen uteslutit alla tankar på förhandlingar med rebellerna. Oklara orsaker Nar det gäller chefen for gränstrupperna, general Bolovichin, är orsaken också oklar. Ryska massmedia spekulerar i om det kan vara en bestraffning for händelser som ägde rum for flera månader sedan. En större rebellstyrka lyckades då ta sig in över gränsen från Georgien. Det är i varje fall den officiella ryska versionen, och det blev hårda strider under flera dagar med ett stort antal döda på den ryska sidan. Maktkamp? Avskedandena kan också vara ett led i en pågående maktkamp inom den ryska krigsmakten. Det hävdas i varje fall att försvarsministern Sergej Ivanov och den självsvåldige generalstabschefen Anatolij Kvasjnin försöker undergräva varandras ställning genom att lyfta fram eller motarbeta viktiga befälspersoner. Generalen Trosjev till exempel anses stå generalstabschefen Kvasjnin mycket nära. Tjetjenien-kriget frusterar Men turbulensen bland befälhavarna i Tjetjenien kan också ha en mycket enklare förklaring. Kriget där har nu pågått i mer än tre år och trots att den ryska armén har det militära övertaget syns inget slut på striderna. Man kan lätt tanka sig att frustrationen bland politikerna i Moskva, och inte minst hos presidenten Vladimir Putin ökar. Och vad är då lättare än att med jämna mellanrum avskeda de direkt ansvariga militärerna i förhoppningen att några nya kan sköta jobbet bättre?
Sten Sjöström, Moskva