Strid om naturskydd på Öland

En strid har blossat upp mellan näringsliv och naturvård på södra Öland på grund av det så kallade Natura 2000-områdena. Nästan halva Mörbylånga kommun har klassats som extra skyddsvärt enligt de nya bestämmelserna, och både komunen och företagen hävdar att kommunens utvecklingsmöjlligheter nu hotas.
Tage Ivarsson som driver ett kalkbrott i Ventlinge har sagt upp sina anställda. - Jag har precis gjort senaste sprängningen, sedan är det troligen stopp, säger Tage Ivarsson. Omringat stenbrott Det blåser snålt i Tage Ivarsson kalkbrott, runt om ligger vattenfyllda kratrar. Det pågående brottet en bit bort kan var det sista. Gränsen för Natura 2000-området omringar hela anläggningen och går rakt genom den mark där Tage tänkt fortsätta. Själv tror han att det blir slutet för hans verksamhet. - Som det ser ut i dag så har det förstört hela företaget. Mina två anställda har jag avskedat. Jag har byggt upp en verksamhet för 4 miljoner och det är bortkastade pengar, säger han. Södra Öland skyddsklassat Natura 2000 är en EU-klassning av områden som anses extra skyddsvärda och som ska bevara mångfald i arter och fågelliv. Idag finns över 3 000 sådana här områden i Sverige. Men kanske är det här på södra Öland med sin unika natur och med Alvaret, som konflikten mellan människa och natur blir extra tydlig. Över 40 procent av alla mark här är skyddsklassad. Gränserna slickar samhällenas utkanter och både lantbrukare näringsliv och kommunen talar om ett dråpslag mot all utveckling. Eftersom reglerna nu kräver att all ny verksamhet måste prövas särskilt. Saga Sigvardsson är centerpartistiskt kommunalråd i Mörbylånga kommun. - Vi ser ju att det blir en mycket ökad byråkrati och då kan det bli v'ldigt långdragna processer. Det gynnar ju definitivt inte utvecklingen för den här kommunen. Men är det inte i grunden postivt att ni fått den här statusen? - Det är ju naturligtvis både och. Vi tycker ju att det är bra att man skyddar vissa områden, men det här är ett alldeles för stort område, säger Saga Sigvardsson, centerpartiet. Oro bland lantbrukare och företag Kommunen har nu gått samman med LRF för att få regeringen att ändra gränserna för naturområdena,så det åtminstone finns en buffertzon längs vägar och bebyggelse. Idag fruktar lantbrukarna att de inte ens ska få tillstånd att bygga ett nytt stall eller en silo, och bland företag finns en oro att all verksamhet kommer ses som skadlig för den unika öländska miljön. Tage Ivarsson i Ventlinge är pessimistisk för sin branschs framtid. - Ja troligen blir det stopp för de som håller på med stenbrytning, för all framtid, säger Tage Ivarsson.
Daniel Rundqvist