Fler vill ha republik

Sympatierna för republik har ökat i Sveriges riksdag. Inom alla sju partierna förekommer åsikten att republik är att föredra framför monarki.
Av 330 riksdagsledamöter som svarat på en enkät från Svenska Dagbladet uppger drygt hälften - 167 stycken - att de föredrar en president. Svenska Dagbladet har varit i kontakt med alla 349 ledamöterna. Bara 19 har vägrat svara eller sagt att de inte tagit ställning i frågan.