Provtagning beläggs med avgift

I stort sett all provtagning i vården som tidigare varit gratis kommer efter årsskiftet att bli avgiftsbelagd. Det gäller provtagning inför läkarbesök, operation eller inläggning på sjukhus som från och med januari kommer att kosta 80 kronor.
Undantaget är om provtagningen sker i direkt anslutning till läkarbesöket. Övriga patientavgifter kommer ligga kvar på samma nivå i kalmar läns landsting nästa år. Och även fortsättningsvis kommer ett besök hos läkare på vårdcentral kosta 150 kronor, hos läkare på sjukhusmottagning 250 kronor, och sjukvårdande behandling 80 kronor.