Granskningsnämnden friar valreportage om rasism

Granskningsnämnden för radio och tv friade tv-programmet Uppdrag gransknings omdebatterade inslag om rasism i valstugorna.
Programmet hade anmälts till nämnden av 92 personer som framför allt ansåg att programet var partiskt, kritiserade urvalet av besökta valstugor samt att programmet sändes fem dagar för valet. En av de politikerna som blivit smygfilmade anmälde programmet. Han ansåg att det innebar ett intrång i hans privatliv. Granskningsnämnden anser dock att anmälarens ställning som ordförande i kommunfullmäktige gör att det uppkomna intrånget får anses motiverat av allmänt intresse.