Knarkbeslagen ökar

Beslagen av narkotika har ökat kraftigt i Stockholmsområdet i år. Bland annat har tullen gjort rekordstora beslag av amfetamin och rohypnol.
Rekordmånga och rekordstora beslag av både rohypnol och amfetamin har tullen i Mälardalen gjort hittills i år. Fram till och med november i år har mängden beslagtagen narkotika och dopningspreparat ökat i hela landet, och Mälardalsregionen står för en betydande del. Ökningen beror till stor del på att smugglingen ökat, det säger Anders Hedström är på Tullverkets gränsskyddsenhet i Mälardalsregionen till Radio Stockholm.