Heroininnehav tas uppi Högsta domstolen

Högsta domstolen ska ta upp ett fall som Riksåklagaren överklagat. Det handlar om ett fall där en man från Trelleborg dömts för narkotikainnehav. Mannen hade själv vänt sig till polisen och berättade att han fått narkotikan från en bekant.
Enligt Riksåklagaren sänkte Hovrätten straffet för mycket när man ändrade tingsrättens dom på fem års fängelse till fyra månader. - Vanligtvis är straffvärdet för en sån här förvaring tio år och att komma fram till att detta inte är ett grovt brott och till en påföljd på fyra månader, det menar Riksåklagaren är att utnyttja strafflindringgrunderna för mycket, säger Jörgen Almblad, vice Riksåklagare. Riksåklagaren vill ha minst två år Riksåklagaren yrkar i sitt överklagande på att mannen ska dömas för grovt narkotika brott, där minimistraffet är två års fängelse. Normalstraffet för de fyra kilo heroin som mannen haft i sin ägo skulle ha varit tio år. I somras tog den dömde mannen emot ett paket av en bekant. Paketet visade sig innehålla narkotika, och mannen vände sig efter ett par dagar till polisen. Fallet fick mycket uppmärksamhet när tingsrätten dömde honom till fem års fängelse. Men hovrätten bedömde att det fanns så pass förmildrade omständigheter att mannen bara skulle få ett kort fängelsestraff. Två av domarna i hovrätten ville helt befria mannen från påföljd. Inget liknande fall Enligt Riksåklagaren finns det inget liknande fall att jämföra med, och det är ett av skälen till att man vill att fallet ska tas upp av Högsta domstolen. Jörgen Almblad tror inte att det urholkar allmänhetens förtroende för rättssystemet att man kan dömas till ett långt fängelsestraff trots att man själv vänder sig till polisen i en sån här situation. - Det är ju nästan omöjligt att svara på men Riksåklagaren menar inte att han ska ha normalstraffet för det här narkotikabrottet, utan en ordentlig rabatt. Överklagan var väntad Det var väntat att domen mot den trelleborgare som dömts för narkotikainnehav skulle överklagas till Högsta Domstolen. Det säger mannens försvarare, advokat Gunnar Segergren. - Åklagaren har ju hela tiden drivit att det här skulle vara ett grovt narkotikabrott som inte skulle skilja sig från ett vanligt narkotikabrott. Gunnar Segergren säger att han kommer yrka på ett frikännande i Högsta domstolen, precis som han gjort i de tidigare prövningarna. Vågade inte gå till polisen Den åtalade mannen dömdes först av tingsrätten till fem års fängelse. Det var i somras som han själv vände sig till polisen efter att ha förvarat ett paket åt en bekant på sin vind. När han insåg att paketet innehöll narkotika, väntade han några dagar innan han kontaktade polisen. Enligt mannen själv var han rädd för vad som skulle hända om han angav sin bekant. Riksåklagaren skriver i sitt överklagande att eftersom mannen inte begärt vittnesskydd efter det att han trots allt vände sig till polisen, så kan situationen inte bedömas som en nödsituation. Men enligt Gunnar Segergren har hans klient begärt skydd men inte fått det. - Det har aldrig varit något tal om detta att han skulle få hjälp med det. Fel signaler till allmänheten Gunnar Segergren tror att fallet redan har påverkat den allmänna rättsuppfattningen, oavsett vad utgången i Högsta domstolen blir. - I den mån en person läser om detta så drar han eller hon slutsatsen att det är farligt att gå till polisen. Högsta Domstolen har ännu inte beslutat när man kommer att ta upp fallet.