USA tog hem polsk flygorder

Polen har bestämt sig för att köpa in 48 stridsflygplan av typ F-16 från den amerikanska tillverkaren Lockhead Martin. Svenska JAS 39 Gripen slogs ut av den amerikanska F16 med modellbeteckningen Stridsfalken. Det betyder att franska Dassault och svenska SAAB missade den hittills största militära flygplansordern från det forna Östeuropa, värd drygt 30 miljarder kronor.
Det var en Davids kamp mot Goliat. Lilla moderna smidiga lågpris-JAS mot det 20 år gamla F-16. JAS har sålts i drygt 200 exemplar, F-16 i över 4 000. Gav likvärdiga erbjudanden De tre flygplansstillverkarna bjöd på likvärdiga motköpsaffärer värda dubbelt så mycket som själva ordern, men till slut var det politiken som avgjorde. Sedan SAAB vunnit i Tjeckien och Ungern ansträngde sig Vita huset till det yttersta för att Polens stora flygplansorder, som egentligen är en serie vapensystem, skulle gå till USA. Det polska presidentparet Kwasniewski mottogs under stor pompa i USA senast i somras, och president Bush har ofta påpekat Polens särskilda band med USA, samt den stora polska invandringens beydelse för USA. Amerikanska politiker har gjort klart att Polens snabba NATO-medlemskap 1999 borde återgäldas. Flygvapen med gammal arsenal Det polska flygvapnet består idag av upp till 40 år gamla ryska MIG-plan – på sin tid tekniska underverk, men idag bränsleslukande. Till slut var det integreringen i den nordatlantiska försvarsgemenskapen som vägde tyngre än integreringen i ett framtida otydligt europeiskt försvar. Då hjälpte det inte med svenska försvarsministrars skytteltrafik till Warzawa och det svenska försvarets trevliga kurser för polska flygofficerare.
Thomas Nordegren