EKG-päätös ei riko SVT:n toimilupaa

SVT:n suomenkielisen ajankohtaisohjelma EKG:n lakkauttaminen ei vielä riko SVT:n toimilupaa, katsoo Radio- ja tv-ohjelmien tarkastuslautakunta. Asia voidaan tutkia vasta, kun nähdään miten SVT:n suomenkielinen ohjelmisto lähivuosina kehittyy. Toisaalta lautakunta kirjaa, että SVT:n on lisättävä suomenkielistä ohjelmistoa ennen vuotta 2005.
Lautakunta ei etukäteen voi puuttua SVT:n toimintaan, sanoo esittelijä Helena Söderman. Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta teki valituksen Radion ja television toimintaa valvovalle Tarkastuslautakunnalle, kun SVT syskyllä päätti lopettaa EKG:n ja korvata sen kymmenellä ajankohtaisohjelmalla. Se vähentää suomenkielisten ohjelmien määrää 60 prosenttia, kirjaa Valtuuskunta. Valtuuskunta vetosi SVT:n toimiluvan 15:een pykäläään, joka edellyttää, että vähemmistökielisten ohjelmien määrää on päinvastoin lisättävä tällä toimilupakaudella. Tarkastuslautakunnan mielestä yhden ohjelmasarjan korvaaminen muilla suomenkielisillä ohjelmilla ei kuitenkaan ole vastoin SVT:n toimilupaa. Miten SVT toimilupaansa noudattaa selviää vasta ajan myötä toimilupakauden kuluessa. Voihan olla, että SVT myöhemmin lisää suomenkielisiä ohjelmiaan. Ja juuri sitä Ruotsinsuomalaisten valtuukunta nyt odottaa, sanoo puheenjohtaja Markku Peura. (SR Sisuradio/Tapani Mansikkala)