Många äldre till sjukhus efter fallolyckor

Nästan var femte person över 80 år i Sörmland faller så illa att de blir tvungna att uppsöka sjukhus. Det visar siffror från Räddningsverket.
Och även om antalet fallolyckor har minskat något de senaste åren, så befarar Räddningsverket att olyckorna nästan kan fördubblas inom 25 år. -Fallolyckorna leder både till lidande och stora kostnader för landstingen och kommunerna, säger Jan Schyllander, utredare på Räddningsverket. Han menar att det behövs en äldresäkerhetsdelegation som samordnar åtgärder mot olyckorna. Nyköping har flest fallolyckor i länet i förhållande till antal invånare, där skedde 179 sådana olyckor år 2001.