Garnisonsköpet klubbat

HÄSSLEHOLM. Kommunfullmäktige i Hässleholm beslutade vid ett extra sammanträde i dag att köpa det gamla garnisonsområdet.
Köpesumman är 76 miljoner kronor.
Oppositionen, som består av m, fp, kd, mp och folkets väl, reserverade sig mot beslutet. De anser att beslutsunderlaget är för dåligt. Miljöpartiet drev också kravet på en folkomröstning innan fullmäktige beslutade om garnisonsköpet.