Rekordmycket narkotika i år

Beslagen av narkotika har ökat kraftigt i mälardalsområdet i år. Tullen har bland annat gjort rekordstora beslag av amfetamin och rohypnol.
- Amfetaminet har ju fördubblats i år och om man ser till tabletterna är det till dags dato några hundratusen tabletter mer, säger Anders Hedström, chef på Tullverkets gränsskyddsenhet i mälardalsregionen. Rekordmånga och rekordstora beslag av både rohypnol och amfetamin; det har tullen i mälardalen gjort hittills i år. De siffror som finns gäller till och med november i år. Under den perioden har mängden beslagtagen narkotika och dopningspreparat ökat i hela landet och mälardalsregionen står för en betydande del. Anders Hedström tror att en förklaring är att tullen blivit bättre, en annan kan vara att smugglingen har ökat. Det amfetamin som smugglas in i mälardalsregionen kommer ofta med färja från Baltikum, medan övriga droger, som kokain, opium och heroin oftare smugglas via flyg och då alltså dyker upp på Arlanda. Anders Hedström tror att smugglingen kommer fortsätta att öka. - Så länge som det finns folk som vill ha de här preparaten så kommer det självklart att öka, säger han.