Sandöbron stängs helt

Sandöbon kommer att stängas av helt under ett halvår. Det för att hela bron måste repareras. Reparationerna kommer att ta totalt två år och bron ska stängas från och med oktober 2002.
Det på grund av att arbetet då är inne i sin känsligaste fas å att man inte vill utsätta varken trafikanter eller arbetare för risker, enligt Vägverkets avdelningschef Magnus Lundberg. Under resten av tiden kommer trafiken att vara begränsad till personbilar och lättare bussar i linjetrafik. Brobanan har såna skador att den måste bytas ut. Företagare i området har tidigare varit mycket kritiska till en stängning då de tror att det skulle äventyra de lokala företagens ekonomi.