Stöd till Kultverket

Ungdomsverksamheten Kultverket föreslås få fortsätta även nästa år och få ett bidrag på 127 000 kronor från kommunen. Videofilmfestival, rock i stadsparken och hiphop och breakdance är några av aktiviteterna på Kultverket i Herrljunga.
Kultverket har varit öppet två gåner i veckan för äldre ungdomar i Herrljunga och i fritidsnämndens förslag till Herrljunga kommunstyrelse finns planer på att öka öppetiderna till tre gånger i veckan.